ขับรถหลับในจนเกิดอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม ?

คำถามเกี่ยวกับการทำประกันรถยนต์นั้นมีมากมาย ทั้งหมดนี้คือการตั้งคำถามเพื่อความกระจ่างกับสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น หนึ่งในคำถามที่มีการถามเข้ามาเป็นประจำคือ ขับรถหลับใน ประกันจ่ายไหม กับความรู้สึกหวั่นใจกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่มีสาเหตุมาจากการหลับใน แบบนี้บริษัทประกันจะช่วยเหลืออย่างไร ทั้งหมดนี้มีคำตอบสำหรับทุกคนเกี่ยวกับความคุ้มครองในเรื่องของการหลับใน

ขับรถหลับใน ประกันจ่ายไหม มีข้อบังคับอย่างไรบ้างในเรื่องนี้

สำหรับการตอบคำถาม ขับรถหลับใน นั้น เริ่มต้นตั้งแต่นิยามของการเกิดอุบัติเหตุที่กรมธรรม์รับรองการทำประกันรถยนต์อยู่นั้นว่าครอบคลุมการดูแลในรูปแบบไหน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการหลับในนั้นมีทั้งแบบมีคู่กรณี และไม่มีคู่กรณี ซึ่งในแต่ละเหตุการณ์นั้นต้องดูเรื่องของกรมธรรม์ควบคู่กันไปด้วย

การเคลมประกันชั้น 3 กรณีเหตุเกิดจากการหลับใน

สำหรับการเคลมประกันชั้น 3 นั้นมีขึ้นเพื่อชดเชยมูลค่าความเสียหายให้กับทางฝั่งคู่กรณีเป็นหลัก ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีทางบริษัทประกันจะทำการชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้น แต่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ที่หลับในเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของส่วนแรกก่อนด้วย แต่ถ้าเป็นการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในแบบไม่มีคู่กรณี ต้องดูรายละเอียดของกรมธรรม์ว่าครอบคลุมความเสียหายมากน้อยเพียงใดในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอก อาทิ การขับรถชนเสาไฟฟ้า เป็นต้น

การเคลมประกันชั้น 2 กรณีเหตุเกิดจากการหลับใน

ในกรณีเช่นนี้เป็นการทำประกันที่ครอบคลุมผู้เสียหายทั้งสองฝั่ง อาจต่างจากประกันชั้น 1 ที่ ไม่สามารถเข้าศูนย์ซ่อมหลักของรถยี่ห้อนั้น ๆ รวมไปถึงมีการระบุวงเงินสำหรับการซ่อมแซมเอาไว้ซึ่งถ้ามีส่วนต่างใด ๆ เกิดขึ้นมากหมายถึงทางเจ้าของรถอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้อีกด้วย

การเคลมประกันชั้น 1 กรณีเหตุเกิดจากการหลับใน

นับเป็นความคุ้มค่าและสบายใจมากที่สุดสำหรับการทำประกันรถยนต์ เพราะประกันชั้น 1 จะคุ้มครองในทุกกรณีทั้งแบบมีคู่กรณีร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม แต่ถึงกระนั้น ในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุนั้นจะต้องดูควบคู่ไปกับชิ้นส่วน อุปกรณ์ความเสียหายหลักว่ามีอยู่ในการดูแลของกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ อีกทั้งอาจยังมีในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่เกิดขึ้นอีกด้วย

เรียนรู้ข้อกฎหมาย การดูแลเรื่องการทำประกันรถยนต์ รวมไปถึงการเคลมประกันจากกรณีหลับในช่วยให้คุณอุ่นใจในทุกเส้นทางกับวันเวลาที่อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นใจเกิดขึ้น ทำให้สามารถดำเนินเรื่องเพื่อการจัดการทุกอย่างได้จากกรมธรรม์คุ้มครองรถที่พร้อมดูแลทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการหลับใน เพียงเจ้าของรถต้องตรวจสอบกรมธรรม์ของตัวเองให้ดีว่าครอบคลุมถึงระดับไหน สามารถทำการซ่อมแซมได้ถึงระดับใดและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่า สิ่งที่ต้องรู้สำหรับคนใช้รถ ศึกษาไว้รู้ให้ครบทุกกระบวนการการเคลมประกันก็จะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนกังวลเลย

แชร์บทความนี้