คู่มือต่อภาษีรถยนต์ปี 2567 ทำง่ายไม่ซับซ้อน เช็คราคา+เอกสารที่ใช้

ใกล้ถึงเวลาต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 2567 กันแล้ว หลายคนอาจกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการต่อภาษีรถ ออนไลน์ เอกสารที่ต้องใช้ ค่าต่อภาษีรถยนต์ ช่องทางการจ่ายภาษีรถยนต์ และ วิธีเช็คภาษีรถ บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนต่างๆ ไว้ครบถ้วน เพื่อช่วยให้คุณต่อภาษีรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง

เช็คภาษีรถและต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

 • เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/
 • เลือกเมนู “บริการออนไลน์”
 • เลือก “ต่อภาษีรถยนต์”
 • กรอกข้อมูล เลขทะเบียนรถ เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขรหัสประจำตัว 13 หลัก
 • ตรวจสอบข้อมูลรถและจำนวนภาษีรถยนต์
 • จ่ายเงินเสียภาษีรถยนต์ออนไลน์

2. ต่อภาษีรถยนต์ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
 • เลือกเมนู “ต่อภาษี”
 • กรอกข้อมูล เลขทะเบียนรถ เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขรหัสประจำตัว 13 หลัก
 • ตรวจสอบข้อมูลรถและจำนวนภาษีรถยนต์
 • ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

3. ต่อภาษีรถยนต์ที่ตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ (Kiosk)

 • ตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ (Kiosk) ของกรมการขนส่งทางบก
 • เลือกเมนู “ต่อภาษี”
 • กรอกข้อมูล เลขทะเบียนรถ เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขรหัสประจำตัว 13 หลัก
 • ตรวจสอบข้อมูลรถและจำนวนภาษีรถยนต์
 • ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

4. ต่อภาษีรถยนต์ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

 • เตรียมเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  • หลักฐานการชำระภาษีรถยนต์ปีที่แล้ว
 • เดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง หรือ จุดบริการต่อภาษี
 • ยื่นเอกสารและชำระเงิน

5. ต่อภาษีรถยนต์ที่ไปรษณีย์ไทย

 • ดาวน์โหลดใบสั่งจ่ายภาษีรถยนต์จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
 • เตรียมเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  • หลักฐานการชำระภาษีรถยนต์ปีที่แล้ว
  • ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์
 • กรอกข้อมูลในใบสั่งจ่ายภาษีรถยนต์
 • นำเอกสารไปส่งที่ไปรษณีย์

ต่อภาษีรถยนต์ ราคาเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ ประเภทของรถ และอายุของรถ

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • 600 ซีซีแรก คิดซีซีละ 50 สตางค์
 • 601 – 1,800 ซีซี คิดซีซีละ 1.50 บาท
 • 1,801 ซีซีขึ้นไป คิดซีซีละ 4 บาท

ตัวอย่าง

 • รถเก๋ง 1,500 ซีซี
  • คิด 600 ซีซีแรก 0.50 บาท x 600 = 300 บาท
  • คิด 900 ซีซีถัดมา 1.50 บาท x 900 = 1,350 บาท
  • รวม 300 + 1,350 = 1,650 บาท
 • รถกระบะ 2,500 ซีซี
  • คิด 600 ซีซีแรก 0.50 บาท x 600 = 300 บาท
  • คิด 1,800 ซีซีถัดมา 1.50 บาท x 1,800 = 2,700 บาท
  • คิด 100 ซีซีถัดมา 4 บาท x 100 = 400 บาท
  • รวม 300 + 2,700 + 400 = 3,400 บาท

นอกจากนี้ ยังมี

 • ค่าธรรมเนียมการต่อภาษี 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ผ่านช่องทางออนไลน์ 20 บาท

การเตรียมตัวก่อนต่อภาษีรถยนต์

 • ตรวจสอบวันหมดอายุภาษีรถยนต์
 • ตรวจสอบค่าต่อภาษีรถยนต์
 • เตรียมเอกสารให้พร้อม
 • เลือกช่องทางต่อภาษีรถยนต์ที่สะดวก

ข้อควรระวังในการต่อภาษีรถยนต์

 • ชำระภาษีรถยนต์ภายในวันที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ
 • ตรวจสอบข้อมูลรถยนต์และจำนวนภาษีรถยนต์ก่อนจ่ายเงิน
 • เก็บหลักฐานการชำระภาษีรถยนต์ไว้เป็นหลักฐาน

การเสียภาษีรถยนต์เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถยนต์ทุกคัน การต่อภาษีรถยนต์ตรงเวลา นอกจากคุณจะไม่ต้องรับโทษรวมทั้งการเสียค่าปรับต่าง ๆ ยังช่วยให้กรมการขนส่งทางบกมีรายได้นำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร

แชร์บทความนี้