ป้ายทะเบียนรถหาย ป้ายทะเบียนเก่า ขอใหม่ได้ไหม สรุปขั้นตอนจากกรมการขนส่งทางบก

จะทำอย่างไร เมื่อเจอปัญหาเกี่ยวกับป้ายทะเบียน ทั้งป้ายทะเบียนรถหาย รวมไปถึงไม่ได้ไปต่อทะเบียนแผ่นป้าย ในกรณีเหล่านี้เราสามารถทำเรื่อง ป้ายทะเบียนเก่า ขอใหม่ ได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ขอแนะนำวิธีการสำหรับการขอป้ายทะเบียนเดิมกลับมาใช้ใหม่ที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ต้องทำตามเงื่อนไขข้อบังคับที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำหนด ก็สามารถขอรับป้ายทะเบียนเดิมกลับคืนมาได้แล้ว

ป้ายทะเบียนเก่า ขอใหม่ กรณีไหนขอคืนได้บ้าง

สำหรับกรณียื่นคำร้อง ป้ายทะเบียนเก่า ขอใหม่ นั้นสามารถขอได้ในกรณีไหนได้บ้าง โดยข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกระบุว่า การที่จะทำการขอป้ายทะเบียนเก่านั้น จะทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นปัญหาในเรื่องของแผ่นป้ายชำรุด หรือ เสียหายเท่านั้น ในกรณีไม่ได้ต่อภาษีนานเกินกว่า 3 ปี ป้ายทะเบียนนั้นจะถูกยกเลิกไปในทันทีไม่สามารถทำเรื่องของป้ายทะเบียนเก่ากลับมาได้

ขั้นตอนขอป้ายทะเบียนทำอย่างไร ?

ก่อนต่อประกันรถยนต์ครั้งถัดไป กรณีของแผ่นป้ายทะเบียนชำรุด เจ้าของรถสามารถนำป้ายทะเบียนมาขอป้ายทะเบียนใหม่ได้เลย โดยยื่นเอกสารได้แก่ ใบคู่มือประจำรถและหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถให้กับทางกรมการขนส่งทางบกเพื่อทำการออกป้ายทะเบียนอันใหม่ให้ และที่สำคัญ ห้ามดัดแปลง ทำสี แก้ไข ป้ายทะเบียนด้วยตัวเองเป็นอันขาด ถือว่ามีความผิดฐานการปลอมแปลง เปลี่ยนแปลง เอกสารของทางราชการไปในทันที

สำหรับการยื่นเรื่องนั้น จะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล พร้อมกับทำแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ รวมไปถึงการส่ง-แผ่นป้ายทะเบียนใหม่มาให้กับฝ่ายธุรการของแต่ละพื้นที่จะใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ โดยในช่วงเวลานั้น จะมีใบแทนสำหรับการขับรถแบบไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาให้ใช้งานเป็นการชั่วคราว เมื่อได้รับแผ่นป้ายทะเบียนแล้วเจ้าของรถต้องตรวจสอบความถูกต้องและนำไปติดตั้งในทันที สำหรับค่าธรรมเนียมในการขอแผ่นป้ายมี ค่าคำขอ 5 บาท ค่าทำแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ แผ่นละ 100 บาท หากทำหน้า-หลัง อัตราค่าบริการอยู่ที่ 200 บาท ส่วนในกรณีของการทำแผ่นป้ายทะเบียนหายนั้น สามารถยื่นเรื่องขอรับใหม่ได้เช่นกันโดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแจ้งความแต่อย่างใด

ป้ายทะเบียนรถหาย ป้ายทะเบียนชำรุด อย่ารอช้า รีบติดต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอออกป้ายทะเบียนใหม่โดยเร็ว หากไม่มีเวลา สามารถขอรับการบริการจากทางศูนย์ตัวแทนของกรมการขนส่งทางบกที่สามารถทำหน้าที่นี้แทนให้ได้ ซึ่งอาจมีค่าบริการนอกเหนือไปจากค่าบริการปกติอยู่บ้าน แต่ถือเป็นความสะดวกสบาย รวดเร็วสำหรับคุณ ดังนั้น ป้ายทะเบียนรถหาย ไม่ว่าชำรุดหรือมีปัญหา สามารถขอใหม่ได้ในทันที

แชร์บทความนี้