น้ำท่วมรถ เคลมประกันได้มั้ย? กรมธรรม์ที่มีครอบคลุมหรือเปล่า

เข้าสู่ช่วงฤดูฝนปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่ลุ่มนั่นคือน้ำท่วมเส้นทางการจราจรและปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือน้ำท่วมรถ น้ำเข้ารถสร้างความเสียหายให้กับภายในรถทั้งหมด คำถามสำคัญที่ตามมาคือ เคลมประกันน้ำท่วมรถสามารถทำได้หรือไม่ และมีการทำประกันในรูปแบบไหนที่สามารถคุ้มครองความเสียหายในส่วนนี้ได้ มาหาคำตอบในการทำประกันกับกรณีน้ำท่วม น้ำเข้ารถประกันรับเคลมหรือไม่กันดีกว่า

เคลมประกันน้ำท่วมรถสามารถทำได้หรือไม่

สำหรับกรณีน้ำท่วมรถถือเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถทำการเคลมประกันน้ำท่วม ซึ่งจะต้องดูเงื่อนไขของสาเหตุที่เกิดขึ้นและรูปแบบการทำประกัน ซึ่งกรณีของน้ำท่วมเข้าตัวถังรถจนเกิดความเสียหายทั้งในส่วนของเครื่องยนต์ หรือห้องโดยสารประกันทุกชั้นมีความคุ้มครองป้องกันอยู่ แต่ถึงกระนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกรมธรรม์ที่ทำการตกลงไว้ซึ่งทางเจ้าของรถต้องตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ของตัวเองให้ดีว่ามีการครอบคลุมการทำประกันในกรณีน้ำท่วมรถมากน้อยเพียง

กรณีไหนประกันพร้อมจ่ายกับเหตุการณ์น้ำท่วมรถ

สำหรับการเคลมประกันในเหตุการณ์น้ำท่วมรถนั้น ถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดในฉับพลันทันใดจนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทัน ในกรณีเช่นนี้ประกันจะรับเคลมได้เต็มอัตราตามรูปแบบของกรมธรรม์ แต่ถ้าในกรณีที่ขับรถอยู่และจู่ๆ เกิดฝนตกหนักน้ำท่วม ประกันจะรับผิดชอบความเสียหายในบางส่วนเท่านั้นซึ่งต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกรมธรรม์อีกครั้ง

แต่ถ้าเป็นการดึงดันขับรถฝ่าน้ำท่วมเข้าไป ในกรณีนี้ทางบริษัทประกันจะไม่รับเคลมกรณีน้ำเข้าไปในรถด้วยประการทั้งปวง ถือว่าผู้ขับรถกระทำการโดยประมาทและเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายด้วยตนเอง ในกรณีนี้เช่นนี้ประกันจะไม่ออกค่าซ่อมให้ ไม่สามารถเคลมประกันได้นั่นเอง

ขอเคลมประกันกรณีน้ำท่วมรถ ต้องทำอย่างไร

เมื่อตรวจสอบดูกรมธรรม์ และพบว่ารถของคุณได้รับความคุ้มครองแล้ว สำหรับการเคลมประกันจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเพื่อยื่นเรื่องสำหรับการทำการเคลมประกันให้โดยการซ่อมนั้นขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันที่จ่ายไปว่าสามารถเข้าซ่อมในอู่ไหนได้บ้าง เมื่อได้รับใบเคลมประกันสามารถนำรถไปซ่อมได้ในทันที

น้ำท่วมรถอย่าตกใจ มองหาประกันรถยนต์ที่ครอบคลุมการดูแลไว้ให้ครบด้าน เมื่อเกิดต้องพารถเข้าสู่ช่วงเวลาที่ไม่อาจคาดเดาได้กับฤดูฝนจะสามารถแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีและสามารถซ่อมบำรุงรถคันเก่งให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

แชร์บทความนี้