5 เทคนิคปรับกระจกรถยนต์อย่างถูกวิธี ลดมุมอับสายตา

จุดบอดหรือจุดอับสายตา คือ พื้นที่รอบๆ รถ ที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง อาจเกิดจากเสาของรถมาบัง กระจกมองหลัง และพนักพิงศีรษะ จุดบอดอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะอาจทำให้มองไม่เห็นรถคันอื่น ผู้เดินถนน และผู้ขี่จักรยาน ขณะเปลี่ยนเลน รวมเลน หรือถอยหลัง ซึ่งการปรับประจกรถยนต์เป็นวิธี ขับ รถยนต์ เบื้องต้นที่ทุกต้องรู้ โดยมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อหลีกเลี่ยงจุดบอด ดังนี้

1. ปรับกระจกมองข้างรถยนต์ให้ถูกต้องก่อนขับรถ

ก่อนขับรถควรปรับกระจกมองข้างรถยนต์ให้เห็นขอบหลังของรถเล็กน้อย ส่วนกระจกมองหลังควรปรับให้เห็นกระจกหลังทั้งหมด

2. มองรอบด้านก่อนเปลี่ยนเลน แทรกเลน หรือถอยหลัง

คุณสามารถทำได้โดยหันศีรษะและมองข้ามไหล่ คุณยังสามารถใช้กระจกมองข้างรถยนต์เพื่อตรวจสอบจุดบอดของคุณได้

3. ปรับกระจกรถยนต์มองข้างขณะนั่งอยู่ในเบาะคนขับ

เอื้อมมือไปปรับกระจกมองข้างรถยนต์ผู้โดยสารให้เห็นขอบหลังของรถเล็กน้อย จากนั้นเอื้อมมือไปปรับกระจกด้านข้างคนขับให้เห็นขอบหลังของรถเล็กน้อย

4. เมื่อคุณปรับกระจกรถยนต์อีกครั้งขณะขับรถ

หลังจากปรับกระจกมองข้างแล้ว เมื่อเราขับรถอย่าลืมตรวจสอบดูอีกครั้ง ให้แน่ใจว่าคุณเห็นขอบหลังของรถในกระจกทั้งสองข้าง หากคุณไม่สามารถเห็นได้ ให้ปรับกระจกอีกครั้งได้เลย

5. ถ้ารถขนของ/คนเยอะ อย่าลืมปรับกระจกก่อนขับ

หากคุณอาจต้องปรับกระจกรถยนต์อีกครั้งหากคุณกำลังบรรทุกผู้โดยสารหรือสัมภาระจำนวนมาก เนื่องจากน้ำหนักของผู้โดยสารหรือสัมภาระอาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของรถและทำให้มองเห็นขอบหลังของรถในกระจกมองข้างรถยนต์ได้ยากขึ้น

นอกจากนั้น การปรับกระจกรถยนต์ เรายังมีเทคนิคการขับรถอื่นๆ เพื่อลดจุดบอดบนถนน ดังนี้

  • ใช้ไฟเลี้ยวเพื่อให้คนขับรถคนอื่นทราบถึงเจตนาของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขารู้ถึงการมีอยู่ของคุณและหลีกเลี่ยงการขับรถในจุดบอดของคุณ
  • ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะขับรถรอบๆ รถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกและรถบัส ยานพาหนะเหล่านี้มีจุดบอดที่ใหญ่กว่ารถยนต์
  • ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะขับรถในบริเวณที่มีผู้เดินถนนและผู้ขี่จักรยานจำนวนมาก ผู้ใช้ถนนเหล่านี้มีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใช้รถยนต์และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในจุดบอดของคุณมากขึ้น

โดยการปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ คุณสามารถช่วยหลีกเลี่ยงจุดบอดและรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองและผู้อื่นบนท้องถนน ซึ่งเป็นที่สำคัญที่จะต้องทราบว่าจุดบอดไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โดยการปฏิบัติตามเคล็ดลับข้างต้น คุณสามารถช่วยลดขนาดของจุดบอดของคุณและทำให้ปลอดภัยน้อยลง

แชร์บทความนี้