วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 7 ขั้นตอนแบบถนอมเครื่องยนต์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษารถยนต์ ที่ไม่ควรละเลย

น้ำมันเครื่อง คือ ของเหลวที่อยู่ในเครื่องยนต์ที่มีหน้าที่ช่วยในการหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเกิดการเสียดสี หรือสัมผัสกันโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้น และป้องกันการเกิดสนิมได้อีกด้วย ฉะนั้นหากไม่ได้มีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ถึงแม้จะไม่ค่อยได้ใช้รถ แต่น้ำมันเครื่องจะมีการเสื่อมประสิทธิภาพลงตามเวลา และการที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของเครื่องยนต์ที่ไม่ได้สตาร์ทมาเป็นเวลานานอาจเกิดความชื้นขึ้นภายในเครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสนิมหรือคราบเขม่าตามมาได้หากฝืนใช้งาน จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ใช้รถยนต์จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ถ้าน้ำมันเครื่องพร่องคุณสามารถเติมน้ำมันเครื่องให้ถึงระดับที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งหมด คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และทำได้ง่ายเมื่อมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม หรือคุณอาจนำรถเข้าอู่ซ่อมรถและให้ช่างช่วยเติมน้ำมันเครื่องแทนคุณก็ได้

วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวคุณเอง

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องง่ายกว่าที่คิด และยังช่วยประหยัดเงินให้คุณได้ในระยะยาวด้วย การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที เพียงแต่ขอให้คุณแน่ใจว่าได้ทำตามวิธีการที่ระบุและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตทุกประการ

เริ่มจากการเลือกประเภทของน้ำมันเครื่อง ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรถของคุณ หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นตรวจดูว่าคุณมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือไม่

ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

1.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

อุปกรณ์ที่คุณควรเตรียมในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง:

  • น้ำมันเครื่อง
  • ตัวกรองน้ำมันเครื่องอันใหม่
  • แว่นนิรภัยและถุงมือยาง
  • ภาชนะและกรวยพลาสติก
  • แม่แรงยกรถและขาตั้งรับรถ
  • ประแจกระบอกสำหรับปลั๊กท่อระบาย
  • กระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่และผ้าขี้ริ้ว
  • ประแจตัวกรองน้ำมันเครื่อง

2.เตรียมรถให้พร้อม

จอดรถบนพื้นราบ ใส่เบรกมือ และดับเครื่องยนต์ ปล่อยให้น้ำมันเครื่องเย็นลงสักพัก ใช้แม่แรงยกรถขึ้นและใช้ขาตั้งรองรับ หาภาชนะมาวางใต้เครื่องยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันหกลงบนพื้น

3.เปิดฝาครอบน้ำมันและถ่ายน้ำมันเก่าออก

เปิดฝาครอบน้ำมัน (ตรวจสอบตำแหน่งจากคู่มือรถยนต์) และไปที่ใต้ท้องรถ ถอดน็อตที่ท่อระบายเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่อง ปล่อยให้น้ำมันเก่าไหลออกมาจนหมด

4.เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่อง

หมุนประแจตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายตัวกรองน้ำมัน (ตรวจสอบตำแหน่งจากคู่มือรถยนต์) ทำความสะอาดที่รองรับตัวกรองน้ำมัน และทาน้ำมันบาง ๆ บนปะเก็นของตัวกรองอันใหม่ ค่อย ๆ ขันตัวกรองอันใหม่ให้เข้าที่ด้วยมือ อย่าขันให้แน่นเกินไป เอาน็อตตัวเดิมไขกลับเข้าที่ และขันให้แน่นด้วยประแจ

5.เติมน้ำมันใหม่

ใช้กรวย ค่อย ๆ เติมน้ำมันเครื่องลงในเครื่องยนต์ ระวังอย่าให้หก วัดระดับน้ำมันด้วยแท่งวัดระดับน้ำมันเครื่องทุก ๆ การเติม 2 ลิตร เมื่อได้ระดับน้ำมันที่ถูกต้องแล้ว ให้เปลี่ยนฝาครอบน้ำมัน สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้สิบนาที แล้วดับเครื่องอีกครั้ง ตรวจสอบระดับน้ำมันด้วยแท่งวัดระดับน้ำมันเครื่องอีกครั้ง ถ้าระดับลดลง ให้เติมน้ำมันเพิ่ม

6.ทำความสะอาด

ทำความสะอาดน้ำมันเครื่องที่หกเลอะรอบ ๆ เครื่องยนต์ และตรวจดูว่ามีการรั่วใด ๆ ออกจากรูถ่ายน้ำมันเครื่องหรือไม่

7.กำจัดน้ำมันและตัวกรองเก่าอย่างถูกวิธี

น้ำมันที่ใช้แล้วมีความเป็นพิษสูง และต้องไม่ทิ้งรวมกับของเสียในครัวเรือน การกำจัดน้ำมันที่ใช้แล้วในระบบท่อน้ำทิ้งเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ใส่น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปิดสนิท และเขียนฉลากกำกับไว้ จากนั้นนำน้ำมันที่ใช้แล้วนี้ไปที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ สถานีบริการน้ำมัน หรือศูนย์รีไซเคิล สถานที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะรับน้ำมันเครื่องใช้แล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

แชร์บทความนี้